underside_produkter_super_574x254jpg

Sirius Super

Sirius Super er Traffilog Nordics mest avanserte flåtestyrings løsning. Du skreddersyr løsningen selv i samarbeid med en Sirius spesialist, slik at dette oppfyller dine spesifikke forretningsbehov. Med Sirius Super oppnår du størst mulig drivstofføkonomi, men du får samtidig et solid verktøy til forebyggende vedlikehold av bilparken.

Systemet gjør det mulig å lese data om bilens mekaniske deler – du kan for eksempel få informasjon om driftstimer til kompressoren, lav dekktrykk og lekkasje i bremsesystemet. Dataene er bearbeidet og presentert i en lett forståelig grafikk, noe som gir deg et aktivt redskap for å hindre kritisk slitasje. Resultatet er færre utskiftninger av deler og mindre tid på verkstedet. 

Med Sirius Super få man kort sagt et tilpasset styringsverktøy som hjelper deg å gjøre din bedrift grønnere og mer lønnsomt. 

Gode grunner til å velge Sirius Super

• Du har et aktivt verktøy til forebyggende vedlikehold for å unngå skade

• Selskapet oppnår en bedre driftsøkonomi

• Løsningen kan tilpasses alle virksomhetens kjøretøy uavhengig merke og modell