underside_om-sirius_projekt_574x254jpg

Prosjektledelse

Den viktigste jobben til en Sirius prosjektleder er å fokusere på kundens behov og sørge for at de blir møtt gjennom effektiv gjennomføring. Sirius prosjektgruppen hjelper kundene å styre prosessen, som inkluderer installasjon og konfigurasjon av de ulike Sirius produkter. Prosjektlederen vil gjennom rådgivning og støtte være en nær kontakt person mellom kunden og Traffilog i hele implementerings- prosessen og etter gjennomføringen. Dette sikres ved at Sirius prosjektlederen og support team gjennomgår prosessene og kvalitets sikrer før systemet er overført til deg.

Prosjektlederen er også ansvarlig for planlegging og gjennomføring av undervisningen i Sirius-systemet, slik at du blir kjent med bruk av systemet og kunne hente ut relevante rapporter. Prosjektansvarlig skal sikre at løsningen tar hensyn til dine spesifikke behov. Vi vil også hjelper deg å identifisere viktig innsats områder i virksomheten din, slik at du kan redusere drivstofforbruket og redusere skader og slitasje på de mekaniske deler på kjøretøyet ditt. Service og støtte er inkludert i en gitt pris struktur. 

Fase1-4.png