underside_om-sirius_574x254jpg

Intelligent flåtestyring med Sirius

Sirius er navnet på Falcks flåtestyringssystem. Det er en intelligent, web-baserte verktøy som gir deg en unik mulighet til å forbedre selskapets lønnsomhet. Via grafisk og lett forståelige rapporter får du et fullstendig bilde av kjøreatferd, drivstofføkonomi, kjøreruter og tidsforbruk.