FAQ

Sirius i praksis

Sirius består av en G-sensor, et GPS-modul og en tilslutning til køretøyets data. Kjøretøyets informasjon overføres via GSM til et web baseret softwareprogram, som utgjør Sirius. Systemet gir informasjon om kjøretøyets posisjon ogsjåførens kjørestil i sanntid, så man kan se f.eks.tomgang, drivstofforbruk(ved tilslutning til CAN-bus/motordata) og uhensiktsmessig kjøreadferd slik som hårde oppbremsninger,  skarpe sving og kraftige akselerasjoner. En kjørestilsindikator/lysdiode viser sjåførens hendelser med det samme, og erfaringsmessig er dette nok i seg selv til å forbedre kjøreadferd markant.

Intelligent ledelsesverktøy

Med Sirius får din virksomhet mye mer en kun et flåte- styringssystem, men ogsåe tintelligent ledelsesverktøy. Sirius gir deg relevante informasjoner og skiller de unødvendige data fra for å skape et oversiktlig og brukervennlig rapporterings system, hvor du får oversikt over kjøreadferd, drivstoff-økonomi, kjøreruter og tidsforbruk, kunnskap som er verdifull. Med dette vil du kunne forbedre driftsøkonomien til gavn for virksomheten og miljøet.

Les flere FAQ’er her