reno_norden_skraldebiljpg

Case RenoNorden

"Da vi etablerte systemet i Greve hadde vi ca. 17 hendelser om dagen. I dag har vi i gjennomsnitt én. Systemet har endret kulturen blant sjåførene. Sjåførene kan til enhver tid følge med på, hvilke registreringer, som er foretatt og hvordan de klarer seg i forhold til kollegene.“

Les hele saken her.

renonorden-04jpg